Treningsavgift og kontigent

Medlemskontingenten er obligatorisk for alle som er aktive i klubben, eller som ønsker å delta med sin stemme på det årlige møtet i klubben. Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag. Avgiften skal være med å dekke utstyr til laget og dets trenere, baneleie, utgifter til dommere, påmeldinger til seriespill/turneringer samt administrasjon. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet spillerne får og varierer derfor mellom årstrinnene.

I Strømmen IF må alle spillere melde seg på for å kunne delta på treninger og kamper i en ny sesong.  Alle spillere må i tillegg være medlemmer i klubben.  

Husk på at spillere under 13 år, som ikke er medlem i klubben heller ikke er dekket av NIF's forsikringer. Spillere 13 år og eldre må være spilleberettiget for at lagsforsikringen skal gjelde. Spilleberettiget er du når treningsavgift og medlemskontingent er betalt.

Meld på nå

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Satser

Satsene for medlemskontingent og treningsavgift bestemmes av årsmøtet.

Barn født i 2016, 2017 og 2018 200,-
Barn Født 2015 og tidligere 800,-
Voksne 1000,-
Familie 1700,-
Støttemedlem 500,-

Alle medlemmer som fyller 15 år i løpet av kalenderåret og som har vært medlem i minimum 1 måned, har stemmerett på årsmøtet.

Treningsavgift

Barnefotball Sesongen 2023
Spillere født i 2016-2018 0,-
Spillere født i 2012-2015 2650,-**
Spillere født i 2011 3250,-**
Ungdoms og seniorfotball  
Spillere født i 20010 3250,-**
Spillere født i 2007-2009 3900,-**
Spillere født i 2004-2006 5600,-*
Unified 1500,-**
Herrer 7`er 2200,-
Old Boys 2200,-


** Inkluderer en privat drakt (ved behov) med påtrykt navn og et sesongkort til hjemmekamper (restriksjoner kan gjelde ved begrenset kapasitet

* Inkluderer et sesongkort til hjemmekamper (restriksjoner kan gjelde ved begrenset kapasitet)

Dugnad

Strømmen IF er basert på dugnad og frivillighet. For å holde nivået på treningsavgiften nede er det derfor lagt opp til at spillere/foresatte bidrar på noen av klubben sine arrangement.