Banenavn

Banene heter det samme som i terminlista; Strømmen stadion kg (11erbanen), Strømmen 2 (9erbanen) og Strømmen kg 5er mini (5erbanen).

Alltid oppdatert

Banedagboka skal alltid være oppdatert! Dette forutsetter at alle endringer meldes inn, også i de tilfeller der treningstiden ikke skal benyttes. 

Alle henvendelser angående baner og treningstider gjøres til Roland Sannes

Vedr flytting og omberamming av seriekamper se retningslinjer på kretsens hjemmeside.

Dommeroppsett for barnefotballen (Googledokument)